Soukromé zdravotnické zařízení

Odborníci v Centru klinické imunologie


MUDr. Alena Nouzová

nouzova

Centrum bolesti hlavy založila a vede MUDr. Alena Nouzová, držitelka licence České lékařské komory v oboru neurologie, s atestací I. i II. stupně.

Po absolvování 1.Lékařské fakulty UK Praha a roční praxi na interním oddělení mimo Prahu , nastoupila v roce 1986 na Neurologickou kliniku FN Praha jako sekundární lékařka .V jejích povinnostech kromě péče o neurologické pacientky byla i služba konziliární, práce v odborných laboratořích a výuka mediků. Specializovala se hlavně na práci na oddělení akutní péče o neurologicky nemocné .V roce 1986 složila první a v roce 1993 druhou atestaci v oboru ( práce ke 2. atestaci byla na téma“ Nádory mozku a možnosti jejich léčby.“ )

Po druhé mateřské dovolené se na Neurologickou kliniku již nevrátila a pokračovala ve své profesi 6 let jako samostatný ambulantní neurolog v privatní poliklinice na Praze 4.

Prakticky již 10 let také intenzivně studuje přírodní a netradiční způsoby léčby ,poslední tři roky se zaměřila mimojiné na psychosomatický přístup k pochopení tělesných příznaků, převážně u neurologických nemocných.

Ke svým pacientům přistupuje zásadně holisticky a s mimořádnou empatií.

MUDr. Simona Obermannová

obermanova

Na jaře 2011 se k práci v Centru bolesti hlavy připojila MUDr.Simona Obermannová. Pracovala více než 15 let na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Atestaci z neurologie I.st. složila v r. 1996, atestaci II.st. v r.2003. Školení v EEG v r.2000. V současné době zakončila školení v akupunktuře, kterou nyní využívá k prospěchu nemocných nejen s bolestmi hlavy.

Zabývá se kromě léčby bolestí hlavy i léčením různých druhů epilepsie a vyhodnocováním elektroencefalografických záznamů. V léčbě epilepsie je v posledních letech mnoho nového. Jednak v medikamentosní léčbě - k dispozici řada nových léků. Ale máme možnosti i chirurgické léčby, která je však rezervována pro pacienty, kterým léky nezabírají. Laické veřejnosti možná někdy není známo, že se epilepsie může projevovat nejen „klasickými velkými“ záchvaty, při kterých nemocný padá do bezvědomí a má křeče. Jinými projevy epilepsie mohou být křeče jedné končetiny, tváře, případně poloviny těla, jednostranné brnění, zrakové příznaky, záchvatovitá nevolnost nebo podivné chování a jednání, kdy nemocný vypadá, že nás nevnímá, neodpovídá a poté si určitý časový úsek nepamatuje.

V případě, že trpíte podobnými příznaky nebo máte pochybnosti, je vždy lepší nechat se vyšetřit a buď epilepsii vyloučit nebo naopak začít léčit.
S těmito i jinými potížemi se na nás můžete s důvěrou obrátit.Poruchy imunologie, alergologie, chronická únava
Centrum klinické imunologie

Test nesnášenlivosti potravin Hypersenzitivita na potraviny může být příčina vašich potíží. Nechte si u nás udělat test...

CENTRUM BOLESTI HLAVY
Havelská 14, Praha 1
110 00 Staré Město
+420 222 094 200
info@bolesthlavy.com